REGULAMIN TURNIEJU PGE Narodowy CUP 2019 II EDYCJA

14 października 2019 r. na PGE Narodowym

I. Informacje ogólne 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa Turniej PGE Narodowy CUP 2019 II Edycja 14.10.2019, zwany dalej „Turniejem”.
 2. Organizatorem Turnieju jest PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Poniatowskiego 1, 
03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293205, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000.000,00 zł, NIP 701-009-57-15, REGON 141171910, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Turniej odbywa się na płycie boiska stadionu PGE Narodowy w dniu 14.10.2019 r. w godz. 18:00 – 22:00.
 4. Do udziału w Turnieju dopuszczone zostaną drużyny zgłoszone przez podmiot zgłaszający (dalej: „Podmiot zgłaszający”), który przesłał prawidłowo uzupełnione zgłoszenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (dalej: „Zgłoszenie”) do niniejszego Regulaminu na adres e-mail sprzedaz@2012plus.pl do dnia 10.10.2019 r. oraz dokonał zapłaty w terminie kwoty określonej w Zgłoszeniu. W razie większej niż 8 liczby Zgłoszeń, decyduje kolejność prawidłowo złożonych Zgłoszeń.
 5. Udział w Turnieju zarezerwowany jest dla drużyn zgłaszanych przez zorganizowane podmioty. Podmiotem zgłaszającym drużynę nie może być osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą.
 6. Z dniem doręczenia Organizatorowi na adres mailowy sprzedaz@2012plus.pl prawidłowo uzupełnionego Zgłoszenia dochodzi do zawarcia umowy o udział w Turnieju.
 7. Nieprzystąpienie do Turnieju lub rezygnacja z niego w trakcie jego trwania nie zwalnia Podmiotu zgłaszającego od konieczności uiszczenia pełnej opłaty za udział w Turnieju.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.cup.pgenarodowy.pl Podmiot zgłaszający zobowiązany jest do zapoznania z treścią Regulaminu uczestników Turnieju. Udział w Turnieju oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Podmiot zgłaszający ma możliwość zaproszenia na Turniej do 50 osób (poza uczestnikami Turnieju), które zasiądą na trybunie V PGE Narodowego. Podmiot zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zaproszonych gości.
 10. Wszystkie osoby przebywające na terenie PGE Narodowego zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu PGE Narodowego, dostępnego na stronie internetowej www.pgenarodowy.pl.

II. Zasady udziału w Turnieju
 1. W Turnieju może wziąć udział od 4 do 8 drużyn.
 2. Drużyna zgłoszona do udziału w Turnieju powinna składać się z 12 uczestników, spośród których zostanie wyznaczony kapitan. Lista uczestników stanowi Załącznik nr 1 do Zgłoszenia.
 3. Drużyna musi się stawić w komplecie na minimum 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu o godz. 18:00. 
 4. Kapitan drużyny zgłasza obecność drużyny w biurze turnieju znajdującym się przed wejściem na boisko oraz odbiera od przedstawiciela Organizatora informacje organizacyjne na temat Turnieju. 
 5. Do dyspozycji drużyn są trzy współdzielone szatnie. Uczestnicy pozostawiają rzeczy w szatni na własną odpowiedzialność.
 6. Obowiązuje zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami. Dozwolone są wszelkie inne buty piłkarskie. 
 7. Drużyny we własnym zakresie powinny zapewnić jednolite stroje, odróżniające daną drużynę od innej. 
 8. Mecze rozgrywane będą rozgrywane na czterech boiskach o wymiarach ok. 43,35 m x 24,84 m z naturalną nawierzchnią, z bramkami w rozmiarze 5 m x 2 m. Równolegle będą rozgrywane dwa mecze na boiskach po przekątnej. Ze względu na fakt, iż przed dniem Turnieju na murawie boisk odbywały się inne mecze (np. mecz Reprezentacji Polski), murawa będzie w stanie uwzględniającym naturalne zużycie.
 9. Strefa zmian pomiędzy boiskami wynosi ok. 3 m dla każdej z drużyn po obu stronach linii środkowej.
 10. Gra będzie prowadzona profesjonalną piłką do piłki nożnej (rozmiar 5). 
 11. Na boisku podczas meczu może przebywać bramkarz i 5 zawodników. W trakcie gry dokonywane będą zmiany lotne tylko w obrębie strefy zmian danej drużyny. Zawodnik (w tym również bramkarz) może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika zmienianego. W przypadku wykluczenia przez sędziego z gry więcej niż 2 zawodników mecz zostaje przerwany. 
 12. Każda drużyna ma zagwarantowaną grę w 3 meczach po 15 minut.

III. Zasady gry podczas meczów 
 1. Losowanie drużyn grających ze sobą podczas Turnieju odbędzie się do dnia 10.06.2019 r. . Podmiot zgłaszający zostanie poinformowany o wynikach losowania w dniu następnym po dniu przeprowadzenia losowania poprzez przesłanie informacji mailowej do osoby kontaktowej wskazanej przez Podmiot zgłaszający w Zgłoszeniu.
 2. Lista drużyn (terminarz) grających ze sobą podczas fazy grupowej będzie znajdować się przed wejściem na boisko. 
 3. Turniej składa się z fazy grupowej oraz z fazy pucharowej.
 4. Każdy mecz będzie sędziowany przez 1 sędziego. Czasem podczas meczów dysponuje sędzia, zatrzymując go tylko w momencie dłuższej przerwy w meczu (np. dalekiego wykopania piłki, kontuzji). 
 5. Rozpoczęcie każdego meczu sygnalizuje gwizdek sędziego. 
 6. Z rozpoczęcia gry można bezpośrednio zdobyć bramkę. To samo dotyczy rzutu rożnego.
 7. Rzut z autu wykonywany jest nogą z ziemi z linii bocznej bądź spoza boiska. Piłka musi być unieruchomiona. Zagranie z pola gry, bądź piłki będącej w ruchu skutkuje utratą autu na rzecz drużyny przeciwnej.
 8. Rozpoczęcie gry od bramki wykonywane jest ręką przez bramkarza. Piłka musi opuścić pole karne nim zostanie dotknięta przez innego zawodnika.
 9. Piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu gry muszą zachować odległość minimum 3 m a przy rzucie wolnym i rożnym minimum 5 m od piłki.
 10. Piłka jest w grze, gdy zostaje dotknięta i jest w ruchu (nie musi przebyć odległości równej obwodowi piłki).
 11. Na wykonanie każdego stałego fragmentu gry (wznowienie od bramki, rzut wolny, rzut rożny, aut itp.) zawodnik ma 4 sekundy od momentu wejścia w posiadanie piłki.
 12. Przy remisie w fazie pucharowej obie drużyny wykonują po pięć rzutów karnych a jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas wykonywać będą rzuty karne do skutku. 
 13. Rzut wolny pośredni dyktowany jest w sytuacji gdy: 
  1. zawodnik użyje na boisku wulgarnego słowa (za nagminne przeklinanie zawodnik może otrzymać także karę minutową lub kartkę);
  2. ma miejsce niebezpieczne zagranie;
  3. ma miejsce przeszkadzanie w ruchu przeciwnika, gdy piłka nie jest w grze;
  4. ma miejsce przeszkadzanie bramkarzowi w wyrzucie piłki;
  5. zejście lub wejście z/na boisko zmieniających się graczy ma miejsce poza strefą zmian;
  6. bramkarz łapie w ręce piłkę zagraną do niego przez partnera z drużyny;
  7. zawodnik zagrywa ponownie piłkę po wykonaniu rzutu wolnego, rożnego, autu, zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika;
  8. zawodnik zwleka z wykonaniem zagrania z autu, rzutu rożnego, wolnego powyżej 4 sekund;
  9. zawodnik nie zastosuje się do wymogu odstępu 5 m od piłki zagrywanej przez przeciwnika ze stałego fragmentu gry;
  10. zawodnik zachowuje się niesportowo, wyraża dezaprobatę wobec decyzji sędziów. 
 14. Rzut wolny pośredni sygnalizowany jest przez sędziego podniesieniem ręki, a wykonywany jest z miejsca popełnienia przewinienia (lub w przypadku przewinienia w obrębie pola karnego, z miejsca na linii pola karnego położonego najbliżej miejsca przewinienia).
 15. Rzut wolny bezpośredni wykonywany jest w przypadku faulu.
 16. Zawodników obowiązują następujące kary:
  1. kara minutowa – do 3 minut,
  2. czerwona kartka i w efekcie opuszczenie przez ukaranego zawodnika boiska. Drużyna gra wówczas  w osłabieniu przez 3 minuty. Skład po tym czasie może być uzupełniony przez innego zawodnika. W przypadku straty bramki skład nie jest uzupełniany do czasu zakończenia kary.
 17. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:
  1. w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się czterech lub mniej zawodników.
  2. w danym zespole wystąpił zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny.
 18. Za niesportowe zachowanie, wyrażanie dezaprobaty wobec decyzji sędziów, opóźnianie rozpoczęcia gry, nieprawidłowe opuszczenie boiska lub wejście na boisko, utrudnianie wznowienia gry lub uporczywe łamanie przepisów, sędziowie upominają karą minutową. Czerwona kartka jest równoznaczna z usunięciem ukaranego zawodnika z boiska, drużyna gra w osłabieniu przez 3 minuty i dopiero po tym czasie na jego miejsce może wejść inny zawodnik (o ile jest na ławce rezerwowych). W przypadku straty bramki przez osłabioną drużynę w ciągu tych trzech minut – drużyna również nie uzupełnia składu. Za czerwoną kartkę otrzymaną za wulgarne lub brutalne zachowanie zawodnik automatycznie pauzuje jeden kolejny mecz. Jeżeli kara wynika z zagrania taktycznego, wówczas może być anulowana przez sędziego danego meczu.

IV. Zasady punktacji 
 1. Kolejność drużyn w ramach fazy grupowej w tabeli wyników ustala się według liczby zdobytych punktów zgodnie z zasadą, że za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt a za porażkę 0 pkt.
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyny, o zajętym miejscu decydują:
  1. przy dwóch zespołach:
   1. bezpośredni mecz zainteresowanych drużyn;
   2. lepszy stosunek bramek we wszystkich spotkaniach danej grupy;
   3. przy dalszej równości większa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z danej grupy;
   4. dodatkowe rzuty karne – wykonywane jak po meczu zakończonym remisem.
  2. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach: i, ii, iii powyżej.
 3. Z każdej grupy, awansują dalej wszystkie zespoły. Drużyny z miejsc I i II w swoich grupach staną do walki o wygraną w Turnieju. Zespoły z miejsc III i IV powalczą w fazie pucharowej o miejsca V-VIII.

V. Nagrody
 1. Nagrodą główną w Turnieju dla zwycięskiej drużyny jest poczęstunek w postaci Zestawu Selekcjonera w Loży Książęcej na PGE Narodowym po zakończeniu Turnieju. Nie ma możliwości skorzystania z wygranej w innym terminie.
 2. Dla 3 drużyn (1, 2 i 3 miejsce) przewidziane są pamiątkowe puchary.
 3. Dla 4 najlepszych zawodników Turnieju przewidziane są pamiątkowe statuetki. Najlepsi zawodnicy zostaną wyłonieni na podstawie decyzji przedstawicieli Organizatora.

VI. Postanowienia Końcowe
 1. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Zgłaszając się do Turnieju uczestnicy są świadomi, że podczas meczów może dojść do kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały z jego winy.
 2. W sytuacji, gdy będzie mniej niż 4 Zgłoszenia do udziału w Turnieju, Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu turnieju. Organizator niezwłocznie powiadomi Podmiot zgłaszający o swojej decyzji i zwróci w terminie do 7 dni wpłacone wynagrodzenie za udział w Turnieju. W razie odwołania Turnieju z powodu niewystarczającej liczby Zgłoszeń Podmiot zgłaszający nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Turniej może zostać odwołany w razie zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się przyczyny niezależne od Organizatora lub Podmiotu zgłaszającego których nie można było przewidzieć ani którym nie można było zapobiec, w szczególności takich jak np.: rozruchy, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania wojenne, akty terroru, żałoba narodowa.
 4. Uczestnicy objęci będą ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 5.000 zł.
 5. W sytuacjach spornych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w zakresie zasad gry i przeprowadzenia turnieju – przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej lub decyzja sędziów wyznaczonych przez Organizatora.
 6. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Organizator niezwłocznie będzie informował Podmioty zgłaszające.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Zarząd Organizatora.

Do pobrania